PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kliknij na pytanie, aby rozwinąć odpowiedź.


Dlaczego emerytura państwowa jest niewystarczająca?

System państwowego ubezpieczenia emerytalnego oparty jest na umowie między generacjami. Osoby obecnie pracujące finansują emerytury obecnych emerytów. Przede wszystkim zmniejszanie się liczby urodzeń oraz wydłużanie się średniej długości życia powoduje coraz większe obciążenie systemu państwowego ubezpieczenia emerytalnego, coraz mniej osób w wieku produkcyjnych musi finansować coraz więcej emerytów. Skutkiem tego jest stałe obniżanie się poziomu emerytury państwowej.

W 2000 r. średni poziom państwowej emerytury w Niemczech (niem. „Rentenniveau”) wynosił 52,9%. W roku 2016 r. obniżył się do poziomu 47,9%. Według prognoz do 2030 r. spadnie do poziomu 44,3%.

Średni poziom państwowej emerytury obliczany jest przy założeniu odprowadzania składek na państwowe ubezpieczenie emerytalne od przeciętnego wynagrodzenia przez okres 45 lat. W roku 2016 r. średnie wynagrodzenie w Niemczech wynosiło ok. 2.500€ brutto. Dla tego poziomu wynagrodzenia i 45 lat składkowych, emerytura państwowa w 2016 r. wyniosłaby ok. 1.197,50€ netto. Od tej kwoty należałoby jeszcze odprowadzić podatek dochodowy.

W rzeczywistości wiele osób zarabia znacznie mniej od przeciętnego wynagrodzenia i/lub posiada mniej lat składkowych. W wyniku tego emerytury państwowe takich osób są znacznie niższe.

Jeszcze inaczej jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech. Są one generalnie zwolnione są z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego. Oznacza to jednak również, że nie mają prawa do państowych świadczeń emerytalnych. Chcąc uniknąć konieczności korzystania z pomocy społecznej, o odpowiedni dochód w wieku emerytalnym muszą zadbać we własnym zakresie.

Aby uniknąć w przyszłości życia na skromnym zasiłku, warto rozważyć dodatkowe prywatne ubezpieczenie emerytalne w Niemczech.

Jak odebrać dopłaty państwowe w ramach tzw. Riester-Rente?

Państwo niemieckie, będąc świadome tego, że emerytury państwowe nie zapewniają odpowiedniego poziomu życia na emeryturze, wspiera finansowo dodatkowe prywatne formy oszczędzania. Jedną z form wsparcia, dostępną już od 2002 r., są dotacje bezpośrednie w ramach prywatnego ubezpieczenia emerytalnego „Riester-Rente”.

Warunkiem otrzymania dotacji państwowych jest zawarcie umowy prywatnego ubezpieczenia emerytalnego „Riester-Rente” w wybranej prywatnej ubezpieczalni.

Wykupując ubezpieczenie „Riester-Rente” ma się możliwość otrzymania następujących dotacji: tzw. „Grundzulage” (154€/rok dla osób samotnych; 308€/rok dla małżeństw) oraz do tzw. „Kinderzulage” (185€/rok na każde dziecko; 300€/rok na dzieci urodzone od roku 2008). Warunkiem otrzymania pełnej dotacji jest wpłacenie na poczet ubezpieczenia składki rocznej w wysokości min. 4% rocznego dochodu brutto (do max. 2.100€), pomniejszone o kwotę należnych dotacji.

Przykład: osoba samotna, 27 lat, dochód roczny brutto 25.000€, 2 dzieci ur. w 2016 r.:

4% z 25.000€ = 1.000€
max. kwota dotacji (na rok):
154€ + 300€ + 300€ = 754€
1.000€ - 754€ = 246€

Aby otrzymać pełną dotację w wysokości 754€, należy wpłacić na poczet ubezpieczenia składkę w wysokości 246€, czyli 20,50€ miesięcznie

Wpłacając samemu 20,50€ miesięcznie otrzymuje się od w formie dotacji państwowej dodatkowo 62,83€ miesięcznie.

Całkowita kwota dotacji możliwych do otrzymania przez cały okres ubezpieczenia to 21.160€ !!!

Do osób, które mogą skorzystać z dotacji należą przede wszystkim osoby obowiązkowo ubezpieczone emerytalnie (osoby zatrudnione, osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych itp.). W określonych przypadkach również osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osoby nie osiągające dochodów mogą skorzystać z dotacji, w szczególności kiedy małżonek takiej osoby wykupił „Riester-Rente”.

„Riester-Rente” jest również atrakcyjne dla osób bezdzietnych, zwłaszcza tych dobrze zarabiających. Składki ubezpieczeniowe można bowiem uwzględnić w rozliczeniu podatkowym w ramach tzw. „Sonderausgaben” (do max. 2.100€ rocznie).

Jak uzyskać ulgi podatkowe w ramach tzw. Rürup-Rente?

Inną formą wsparcia przez państwo niemieckie dodatkowego oszczędzania na emeryturę są ulgi podatkowe w ramach prywatnego ubezpieczenia emerytalnego „Rürup-Rente“, dostepne już od roku 2005.

Warunkiem skorzystania z ulg podatkowych jest zawarcie prywatnego ubezpieczenia emerytalnego „Rürup-Rente” w wybranej prywatnej ubezpieczalni. Ubezpieczenie takie może zawrzeć każdy, niezależnie od statusu zawodowego. „Rürup-Rente” stworzono przede wszystkim z myślą o wsparciu osób prowadzących działalność gospodarczą („Gewerbe”), które w większości są zwolnione z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i nie nabywają tym samym prawa do państwowej emerytury. Ubezpieczenie jest jednak również atrakcyjne dla osób zatrudnionych, zwłaszcza tych dobrze zarabiających. Składki płacone na ubezpieczenie można bowiem uwzględnić w rozliczeniu podatkowym i w ten sposób zaoszczędzić na podatkach.

Dokładnie rzecz biorąc, w 2016 r. w rozliczeniu podatkowym można uwzględnić 82% składek ubezpieczeniowych. Z roku na rok o 2% więcej, aż do roku 2025, od którego bedzie można uwzględnić 100% składek. Maksymalna kwota składek objętych ulgami podatkowymi w roku 2016 r. to 22.172€/rok (dla małżeństw – 44.344€/rok).

Przykład: wiek 27 lat, składka ubezpieczenia 300€/miesiąc, indywidualna stopa podatkowa 30%:

składka roczna: 300€ * 12 = 3.600€
kwota możliwa do uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym (stan: 2016 r.):
82% z 3.600€ = 2.952€
oszczędność roczna:
30% z 2.952€ = 885,60€

Płacąc miesięczną składkę ubezpieczeniową w wysokości 300€, można w rozliczeniu podatkowym uwzględnić 2.952€, co przy stopie podatkowej 30% daje oszczędność roczną w wysokości 885,60€. Innymi słowy 24,6% składki ubezpieczeniowej finansowane jest przez państwo poprzez ulgi podatkowe.

Całkowita kwota ulg podatkowych możliwych do uzyskania przez cały okres ubezpieczenia to 35.424€ !!!

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie emerytalne dla dzieci?

Im wcześniej rozpoczynamy oszczędzanie na emeryturę, tym mniejsze kwoty wystarczą do osiagnięcia odpowiedniego poziomu emerytury.

Przykładowo, przy założeniu rocznego oprocentowania oszczędności na poziomie 3%, żeby zgromadzić 100.000€ kapitału należy:

  • przez 30 lat oszczędzać miesięcznie 172,36€ (w sumie 62.049,60€) lub
  • przez 60 lat oszczędzać miesięcznie 50,29€ (w sumie 36.208,80€).

Przede wszystkim dlatego ubezpieczenie emerytalne warto zacząć płacić jak najwcześniej, najlepiej zaraz po urodzeniu dziecka.

Jest jeszcze jedna bardzo ważna zaleta wykupienie ubezpieczenia dla dzieci. Umowa może zawierać dodatkową opcję ubezpieczenie inwalidzkiego. Takie ubezpieczenie („Pflegeversicherung”) zapewnia miesieczną rentę inwalidzką w wysokości od 1.000€ do 2.000€, w przypadku gdy dziecko wymaga stałej opieki („Pflegebedürftigkeit”). Z poczatkiem kształcenia zawodowego lub pracy, ubezpieczenie może zostać przekształcone w pełne ubezpieczenie inwalidzkie „Berufsunfähigkeitsversicherung”, bez względu na stan zdrowia dziecka.

Składka ubezpieczenia emerytalno-rentowego dla dzieci wynosi już od 25€ miesięcznie. To doskonały produkt nie tylko dla rodziców, ale również jako prezent od dziadków, chrzestnych itp.

Po uzyskaniu pełnoletności dziecko ma możliwość przejęcia i kontynuowania umowy.

Proponowane ubezpieczenie jest bardzo elastyczne, umożliwia miedzy innymi:

  • wypłaty (np. na sfinansowanie prawa jazdy lub początku studiów dziecka)
  • jednorazowe dopłaty
  • zwiększenie lub zmniejszenie składki ubezpieczeniowej
  • zawieszenie płacenia składek