Po ilu latach nabywa się prawo do emerytury w Niemczech?

Prawo do emerytury w Niemczech uzyskuje się po 5 latach. Do tego okresu zaliczają się przede wszystkim okresy pracy, w których były odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne.

Jaka jest minimalna emerytura w Niemczech?

Nie ma czegoś takiego jak minimalna emerytura w Niemczech. Wysokość emerytury zależy tylko i wyłącznie od przebiegu ubezpieczenia emerytalnego, najogólniej mówiąc od wysokości składek odprowadzonych lub naliczonych podczas okresu przedemerytalnego.

W jaki sposób naliczana jest emerytura w Niemczech?

Wysokość emerytury w Niemczech zależy od ilości zgromadzonych punktów (niem. Entgeltpunkte). Jeden punkt odpowiada dokładnie średniemu rocznego wynagrodzeniu w Niemczech, które w roku 2016 r. wyniosło 36.267€.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego wszystkie zgromadzone punkty mnożone są przez współczynnik wartości emerytury (niem. Rentenwert). W roku 2017 wyniósl on 31,03€ dla Niemiec Zachodnich i 29,69€ dla Niemiec Wschodnich.

Dla przykładu, osoba która przez 40 lat pracy zarabiała każdego roku dokładnie średnią krajową, zgromadziła 40 punktów. Przechodząc w tym roku na emeruturę w Niemczech Zachodnich otrzyma miesięczną emeryturę w wysokości 1.241,20€ (40*31,03€).

Czy emerytura w Niemczech jest opodatkowana?

W roku 2005 r. weszła w życie ustawa na nowo regulująca kwestię opodatkowania świadczeń emerytalnych w Niemczech. Zgodnie z nią, przechodząc na emeryturę w roku 2017 musimy opodatkować 74% świadczeń. Ten udział z roku na rok bedzię się sukcesywnie zwiększać, aż do roku 2040, od którego cała emerytura będzie podlegać opodatkowaniu. Dokładnie w taki sam sposób jak dochody osób w wieku produkcyjnym.

Czy emerytura w Niemczech zawiera ubezpieczenie zdrowotne?

Niestety nie. Poza podatkiem, od kwoty emerytury należy odprowadzić składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Co w przypadku, gdy emeryturę spędzam poza granicami Niemiec?

Oczywiście emeryturę możemy spędzić poza granicami Niemiec i nie zabiera nam to prawa do wypracowanej w Niemczech emerytury. Ale również w tym przypadku będziemy musieli zapłacić podatek. Jak wysoki podatek i w którym kraju, zależy od wielu czynników. Najlepiej w tej kwestii skorzystać z porady doradcy podatkowego.

Jak emerytura po 5 latach pracy w Niemczech?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, nie ma czegoś takiego jak minimalna emerytura w Niemczech. Poniższy przykład pokazyje, jaką emeryturę otrzymamy po 5 latach pracy w Niemczech:

Założenia: przejście na emeryturę w 2017 r., praca w Niemczech Wschodnich, zarobki na poziomie 70% średniej krajowej (ok. 25.387€ w 2016 r).

Ilość zgromadzonych punktów: 5*0,7=3,5

Wyokość naliczonej emerytury: 3,5*29,69€=103,91€

Poziom emerytury państwowej w Niemczech stale się obniża. Powodem jest starzenie się społeczeństwa. Coraz mniej osób w wieku produkcyjnym pracuje na coraz więcej emerytów.

Dlaczego ważne i korzystne jest dodatkowe prywatne ubezpieczenie emerytalne?

Powyższe przykłady pokazują, że sama emerytura państwowa może nie wystarczyć do zapewnienia dotychczasowego poziomu życia na emeryturze. Dlatego tak ważne jest dodatkowe prywatne oszczędzanie na emeryturę. Zwłaszcza że państwo wspiera prywatne formy oszczędzania finansowo, na przykład poprzez dotacje w ramach Riester-Rente lub ulgi podatkowe w ramach Rürup-Rente.

Masz pytania?


    Zapoznałem się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności serwisu.