Jak odebrać dopłaty państwowe w ramach tzw. Riester-Rente?

Państwo niemieckie, będąc świadome tego, że emerytury państwowe nie zapewniają odpowiedniego poziomu życia na emeryturze, wspiera finansowo dodatkowe prywatne formy oszczędzania. Jedną z form wsparcia, dostępną już od 2002 r., są dotacje bezpośrednie w ramach prywatnego ubezpieczenia emerytalnego „Riester-Rente”.

Warunkiem otrzymania dotacji państwowych jest zawarcie umowy prywatnego ubezpieczenia emerytalnego „Riester-Rente” w wybranej prywatnej ubezpieczalni.

Wykupując ubezpieczenie „Riester-Rente” ma się możliwość otrzymania następujących dotacji: tzw. „Grundzulage” (154€/rok dla osób samotnych; 308€/rok dla małżeństw) oraz do tzw. „Kinderzulage” (185€/rok na każde dziecko; 300€/rok na dzieci urodzone od roku 2008). Warunkiem otrzymania pełnej dotacji jest wpłacenie na poczet ubezpieczenia składki rocznej w wysokości min. 4% rocznego dochodu brutto (do max. 2.100€), pomniejszone o kwotę należnych dotacji.

Przykład: osoba samotna, 27 lat, dochód roczny brutto 25.000€, 2 dzieci ur. w 2016 r.:

4% z 25.000€ = 1.000€
max. kwota dotacji (na rok):
154€ + 300€ + 300€ = 754€
1.000€ – 754€ = 246€

Aby otrzymać pełną dotację w wysokości 754€, należy wpłacić na poczet ubezpieczenia składkę w wysokości 246€, czyli 20,50€ miesięcznie

Wpłacając samemu 20,50€ miesięcznie otrzymuje się od w formie dotacji państwowej dodatkowo 62,83€ miesięcznie.

Całkowita kwota dotacji możliwych do otrzymania przez cały okres ubezpieczenia to 21.160€ !!!

Do osób, które mogą skorzystać z dotacji należą przede wszystkim osoby obowiązkowo ubezpieczone emerytalnie (osoby zatrudnione, osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych itp.). W określonych przypadkach również osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osoby nie osiągające dochodów mogą skorzystać z dotacji, w szczególności kiedy małżonek takiej osoby wykupił „Riester-Rente”.

„Riester-Rente” jest również atrakcyjne dla osób bezdzietnych, zwłaszcza tych dobrze zarabiających. Składki ubezpieczeniowe można bowiem uwzględnić w rozliczeniu podatkowym w ramach tzw. „Sonderausgaben” (do max. 2.100€ rocznie).