Pierwsza informacja

Informacja zgodnie z §11 rozporządzenia dotyczącego pośrednictwa ubezpieczeniowego w Niemczech (§11 Versicherungsvermittlungsverordnung – VersVermV).

Nazwa firmy i adres:

PLDF GmbH
Hanauer Str. 3
80992 Monachium
Niemcy

Status pośrednika według prawa firmowego w Niemczech (Gewerbeordnung):

Nasza firma działa jako broker ubezpieczeniowy zgodnie z § 34d ust. 1 prawa firmowego w Niemczech (§ 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung). Firma jest zgłoszona w odpowiednim urzędzie i wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod następującym numerem: D-0LHS-KECCT-02.

Podane informacje mogą zostać sprawdzone w następującym rejestrze:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Tel.: 0180-600-585-0*
*Cena połączenia z telefonu stacjonarnego 0,20 €/rozmowę; Cena połączenia z telefonu komórkowego maks. 0,60 €/rozmowę
http://www.vermittlerregister.info

Organy mediacyjne do pozasądowego załatwiania sporów:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin

Ombudsmann private Kranken – und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin